Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii

Szanowni Państwo!
W imieniu dr hab. Krzysztofa Anusza prof. SGGW w Warszawie i skarbnika Rady WILW oraz w swoim imieniu proszę o przekazanie informacji o naborze na jedyne w Polsce specjalizacyjne studia podyplomowe z dziedziny CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH.
Specjalizacja w pierwszej kolejności kierowana jest do lekarzy wolnej praktyki, tak więc informacja powinna być udostępniona lekarzom wykonującym zawód w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt.

KOMUNIKAT

Informuję o rozpoczęciu naboru na specjalizacyjne studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii. Studia organizowane są przez Katedrę Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
Rozpoczął się nabór na specjalizację „CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH”. http://wmw.sggw.pl/2018/06/01/czn/
Od października rozpoczyna się nabór na specjalizację „HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO” (wnioski przesłane przed terminem październikowym będą uznawane jako złożone z dniem rozpoczęcia naboru) http://wmw.sggw.pl/2018/06/01/sph/

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved