Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

KOMUNIKAT

Najbliższe Posiedzenie Rady Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się dnia 29.11.2018r. o godzinie 18:00

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved