Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Recepty na produkty lecznicze Rpw


Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Bydgoszczy informuje, że w dniu 13 września 2018r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept(Dz.U. z 2018r., poz. 1773).

Recepty na produkty lecznicze Rpw >> do pobrania

Wniosek do WIF o nadanie numerów recept >> do pobraniaUchwała KRL-W


Uchwała KRL-W w sprawie wprowadzenia obowiązku informacyjnego kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt. Szczegóły w załączniku >>do pobraniaWAŻNE – wniosek dot. odpadów weterynaryjnych


Informacja dla lekarzy prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt na terenie woj.Kujawsko - Pomorskiego w sprawie odpadów. Szczegóły w załączniku >>do pobrania<<Wysokość składki miesięcznej


Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Bydgoszczy informuje, że na Zjeździe Lekarzy Weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 14.04.2018r. została podjęta Uchwała nr 1/2018 w sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej w Kujawsko – Pomorskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej od dnia 01.05.2018r. do 31.05.2021r. Ustala się składkę miesięczną w wysokości 50 złotych od każdego członka Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.Komunikat - PASZPORTY


Pismo dotyczące nieprawidłowości przy wystawianiu paszportów – przedłużenie możliwości modyfikacji w Wetsystems.

Szczegóły w załączniku >>Wybierz stronę: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved