Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

Formularz kontaktowy

Adres

ul. Noakowskiego 3, 85 - 804 Bydgoszcz,

Kontakt

Tel:52 362 01 53,
Email: kpilw@kpilw.pl


Informujemy, że Administratorem Danych jest Kujawsko - Pomorska Izba Lekarsko - Weterynaryjna, z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz, NIP 878-10-38-905, dane zbierane są w zakresie i celu niezbędnym do obsługi zapytania (zgodnie z wybranym tematem), bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved