Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

O Izbie Lekarsko Weterynaryjnej

1. Członkowie Rady KPILW.


- Maciej Bachurski - Prezes
- Stefan Fafiński - v-ce Prezes d.s. lek. wet. wolnej praktyki
- Jerzy Dymek - v-ce Prezes d.s. lek.wet. Inspekcji Wet.
- Konstanty Klusek - v-ce Prezes d.s. kontaktów zagranicznych
- Jolanta Dąbrowska - Sekretarz
- Andrzej Domagalski - Skarbnik
- Sławomir Andryszak - członek Prezydium
- Hanna Nadolna
- Iwona Zuchniak
- Hanna Głowacka
- Zenon Grzeczka
- Ryszard Tyborski
- Maciej Kaptur
- Jarosław Dąbrowski
- Krzysztof Kurnik
- Włodzimierz Szczerbiak
- Andrzej Choszczewski
- Roma Czekalska - Kaźmierska
- Urszula Dobosz
- Krzysztof Łukaszewicz
- Stanisław Plewa2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Andrzej Klimowski


z-cy Rzecznika:

- Maciej Joachimowski
- Grzegorz Dudzik
- Agnieszka Madajczyk
- Hanna Markiewicz
- Sebastian Smulski
- Beata Sapierzyńska
- Karolina Szarowska
- Paweł Jasiński


3. Okręgowy Sąd KPILW


- Piotr Pułkownik - Przewodniczący
- Andrzej Nowakowski - z-ca Przewodniczącego
- Bogusław Knaflewski - z-ca Przewodniczącego
- Ludwik Andrzejewski
- Małgorzata Baran
- Piotr Kotewicz
- Jacek Kwiatkowski
- Grzegorz Sawoszczuk
- Leszek Strzeżyński
- Roman Szot
- Mariusz Urbanowski
- Krzysztof Walentynowicz
- Wiesław Wielgosz


4. Komisja Rewizyjna


- Zygmunt Gadomski Przewodniczący
- Katarzyna Gaworska-Raszczyk
- Magdalena Czerkawska - Tyborska


5. Delegaci na Zjazd Krajowy

- LUDWIK ANDRZEJEWSKI
- MACIEJ BACHURSKI
- ANDRZEJ DOMAGALSKI
- JERZY DYMEK
- ZENON GRZECZKA
- JACEK JUDEK
- KONSTANTY KLUSEK
- WŁODZIMIERZ SZCZERBIAK
- RYSZARD TYBORSKI
- JOLANTA DĄBROWSKA
- JAROSŁAW DĄBROWSKI
- STEFAN FAFIŃSKI
- ZYGMUNT GADOMSKI
- BOGUSŁAW KNAFLEWSKI
- KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ
- IWONA ZUCHNIAK

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved