Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Przepisy i informacje ogólne dotyczące paszportów dla zwierząt

WAŻNY KOMUNIKAT - WYSTAWIANIE PASZPORTÓW

KOMUNIKAT Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2017 r.

Komunikat do pobrania >>DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII


WAŻNY KOMUNIKAT - WYSTAWIANIE PASZPORTÓW

Nowa opłata za wydanie paszportu od 24 października 2015r.

W dniu 9 października 2015r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, od 24 października 2015r. (sobota) wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wynosi 70 zł, zaś koszt paszportu 30 zł, razem 100 zł za wydanie paszportu, poniżej treść rozporządzenia. (red.)


Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.
Załączniki do pobrania:

Szanowni Państwo, W związku z powtarzającymi się pytaniami na temat zasad szczepienia przeciwko wściekliźnie przemieszczanych zwierząt towarzyszących, uprzejmie informuję, że szczepienie przeciwko wściekliźnie uznaje się za ważne, jeżeli zostało ono przeprowadzone po zidentyfikowaniu zwierzęcia. Pełna informacja na ten temat wraz z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem Głównego Inspektoratu Weterynarii: http://www.wetgiw.gov.pl/files/4079_Szczepienie-przeciwko-wsciekliznie.pdf

1. www.vetpol.org.pl - Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna 2. www.wetgiw.gov.pl - Główny Inspektorat Weterynarii
Pliki do pobrania:

INSTRUKCJA DLA LEKARZY WETERYNARII WYDAJĄCYCH PASZPORTY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH>
* Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Polski>>
* Przemieszczanie zwierząt towarzyszących do Polski>>

Proponowany sposób zaksięgowania opłaty z tytułu wydania paszportu dla przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Metody znakowania zwierząt domowych, przemieszczanych o charakterze niehandlowym pomiędzy krajami Unii Europejskiej

Wydawanie Paszportów

Wydawanie paszportów
W związku z rozporządzeniem nr 998/2003/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.) lekarze weterynarii, którzy zechcą uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą spełnić następujące warunki:

posiadać prawo wykonywania zawodu,
prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt
mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie
posiadać czytnik mikrochipów
znać przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym.

Lekarze weterynarii spełniający powyższe warunki muszą złożyć w Okręgowej Izbie Lekarsko- Weterynaryjnej Wniosek o zarejestrowanie swojej osoby i zakładu leczniczego dla zwierząt w rejestrze osób uprawnionych do wydawania paszportów. Wniosek można przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną. Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zarejestruje lekarza i zaopatrzy odpłatnie w druki paszportów w kwocie 30 PLN za sztukę. Druki sprzedajemy w pakietach po 5 sztuk (5,10,15...). Paszporty należy odebrać osobiście lub po uzgodnieniu telefonicznym poprosić o przesłanie pocztą za zaliczeniem pocztowym.Lekarz weterynarii wystawiający paszport jednocześnie wypełnia dołączony do paszportu druk z danymi zwierzęcia i właściciela zwierzęcia, któremu wydaje paszport. Lekarz wystawiający paszport pobiera od właściciela opłatę za wystawiony paszport w kwocie 100 PLN brutto. Opłata nie zawiera kosztów szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie oraz kosztów oznakowania zwierzęcia.
Paszport można wydać zwierzęciu, które posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie oraz jest oznakowane mikrochipem lub tatuażem. Dla zwierząt, które właściciele zamierzają wywieźć do IRLANDII, WIELKIEJ BRYTANII, MALTY I SZWECJI istnieje dodatkowy warunek zbadania serologiczne krwi tych zwierząt celem określenia poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie. Badanie wykonuje uprawnione laboratorium na koszt właściciela. Lekarz wystawiający paszport przed jego wystawieniem musi mieć wynik tego badania i adnotacje z tego wyniku wpisuje do paszportu.

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved