Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Otwarte spotkanie PTNW poświęcone chorobom bydła

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH
SOCIETAS POLONA SCIENTIARUM VETERINARIARUM
ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI
87-100 Toruń, ul. Gagarina 7

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

oraz

INSTYTUT MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH I WETERYNARYJNYCH UMK

W TORUNIU
zapraszają

na zebranie naukowe, w trakcie którego przedstawiony zostanie wykład:

Nowe perspektywy w immunoprofilaktyce swoistej zakażeń

Mycoplasma bovis u bydła

Prelegent:

prof. dr hab. Dariusz Bednarek

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Zebranie odbędzie się 6 listopada 2019 roku o godzinie 10:00
w Sali Wykładowej nr IV Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

UMK w Toruniu
ul. Lwowska 1

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved