Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Kondolencje

Honorowemu Członkowi

Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Józefowi Białowąsowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Taty

składają
Prezes i Rada
Kujawsko-Pomorskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej w Bydgoszczy

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved