Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Darowizna na szpital jednoimienny

Informuję, że w dniu 14 kwietnia 2020r. Rada Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej podjęła uchwałę w sprawie przekazania na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu darowizny w kwocie pięciu tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników obdarowanego SP ZOZ.

Prezes K-PIL-W
lek. wet. Maciej Bachurski

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved