Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Ważna informacja dla ZLZ_COVID-19

Ważna informacja dla ZLZ_COVID-19
Pierwotny pakiet Tarczy Antykryzysowej został rozszerzony i obecnie Mikropożyczka
5000 zł jest dostępna również dla samozatrudnionych przedsiębiorców.

Pożyczka może być udzielona do kwoty 5000 zł, posiada oprocentowanie stałe, które wynosi
w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski
i może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału
wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Można uznać jednak, że jest to
pożyczka bezzwrotna, jeżeli tylko zamierzacie prowadzić działalność nieprzerwanie przez
okres 3 miesięcy od momentu wzięcia pożyczki. Tak więc składamy wniosek, otrzymujemy
5000 zł i po 3 miesiącach składamy wniosek o umorzenie pożyczki, w którym musimy
oświadczyć, że nie zawiesiliśmy działalności.

W linku znajdziecie informacje dotyczące tego jak złożyć wniosek praca.gov.pl
 
We wniosku o pożyczkę musimy oświadczyć, że: zapoznaliśmy się z zasadami ubiegania się
o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, wszystkie
informacje, które zawarliśmy we wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych
dokumentach są prawdziwe, jesteśmy mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1
ustawy – Prawo Przedsiębiorców, prowadziliśmy działalność gospodarczą przed 1 marca
2020 r., nie otrzymaliśmy nigdy wcześniej mikropożyczki (tj. nie ubiegamy się o nią drugi
raz), nie złożyliśmy wniosku w innym urzędzie pracy (analogicznie nie ubiegamy się o nią
drugi raz), zobowiązujemy się do wykorzystania środków z pożyczki zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Wnioski składamy do Powiatowego Urzędu Pracy i teraz ważne - wnioski można składać
dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wiele urzędów
prowadzi już nabór. KTO PIERWSZY TEN LEPSZY. Pula pieniędzy jest ograniczona -
jeżeli skończą się środki na udzielenie pożyczki, przedsiębiorca trafia do grupy oczekującej

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_pozyczka_instrukcja_wypelniania_wniosku_na_praca_gov_pl.pdf?fbclid=IwAR2Iz1vtwM7rwe1CFEXVYx769Qv1rig1V69DnckpFHGR0D5e_r-03UN1a4Y

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved