Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Stanowisko Krajowej Rady Lakarsko_weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016.

Stanowisko Krajowej Rady Lakarsko_weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016.

w sprawie projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat
za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc
pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie
Komisji Europejskiej oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności
przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez
powiatowego lekarza weterynarii.

 

Szczegóły w załączniku


Załączniki:

stanowisko_KRLW.PDF

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved