Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

KOMUNIKAT

Koło Seniorów Przy KPILW informuje, że sesja historyczna Inowrocławska i
mogileńska służba weterynaryjna XX wieku- Ludzie i wydarzenia, która miała odbyć się w
piątek dnia 9 października br. w Kobylnikach została odwołana.

Podjęto także decyzje o zmianach w przyszłej organizacji tej sesji historycznej.


1. W marcu 2021 o ile sytuacja pozwoli odbędzie się  w Mogilnie oddzielna  Sesja
Historyczna Mogileńska służba weterynaryjna XX wieku - Ludzie i wydarzenia
Zeszyt Historyczny nr 6 pt. Mogileńska służba weterynaryjna XX wieku - Ludzie i
wydarzenia ukaże się pod koniec listopada br., natomiast inowrocławski Zeszyt
Historyczny organizatorzy planują wydać w czerwcu 2021 roku.

2. Ponieważ materiały do sesji inowrocławskiej są zbyt szczupłe i wymagają
uzupełnienia sesja  Inowrocławska służba weterynaryjna XX wieku - Ludzie i
wydarzenia  odbędzie się  w czerwcu 2021 r. w Kobylnikach. W tym miejscu
organizatorzy proszą lekarzy weterynarii powiatu inowrocławskiego o czynne
włączenie się w przygotowanie materiałów dotyczących historii weterynarii
inowrocławskiej oraz opracowania biogramów  lekarzy weterynarii, którzy pracowali
w PZLZ, WIS i administracji  weterynaryjnej powiatu inowrocławskiego do
prywatyzacji. Częściowy obraz organizacyjno - kadrowy inowrocławskiej weterynarii
daje opracowana w roku 1994 przez  śp. Dr. Andrzeja Ostrowskiego Kronika.  
Prosimy  również o przekazywanie zdjęć z lecznic i innych miejsc pracy lekarzy
weterynarii, które byłyby wykorzystane w Zeszycie Historycznym nr 7 KPILW
noszącym tytuł taki jak tytuł  sesji, oraz w  zestawie  tematycznych fotogramów, które
zawsze sesji towarzyszą.  Jest to ostatni moment do ocalenia historycznych faktów z
życia inowrocławskiej weterynarii, oraz pamięci pracujących tam  w okresie XX
wieku lekarzy weterynarii.

PT Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii z Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego
prosimy o mobilizację!!! Niech bogaty w wydarzenia z zakresu weterynarii powiat oraz wielu
zasłużonych dla powiatu  lekarzy weterynarii znajdzie trwałe miejsce w historii naszego
zawodu.

W sprawie włączenia się w zbieranie i opracowywanie materiałów tekstowych,
przesyłania  biogramów i zdjęć prosimy o kontakt z lek. wet. Ryszardem Tyborskim - nr
telefonu 600 884 619 ,  e-mail : tyborski.r@gmail.com.

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved