Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

PREZESA KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W BYDGOSZCZY Z

DNIA 13 LISTOPADA 2020 ROKU

W SPRAWIE WPROWADZENIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA W CELU PRZECIWDZIAŁANIA

ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA COVID-19

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140.) w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 i art. 207 § 1 kodeksu pracy
zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuje się zaplanowane posiedzenia i czynności organów Kujawsko-Pomorskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy przeprowadzane w siedzibie Izby, za wyjątkiem
czynności przeprowadzanych w trybie głosowania elektronicznego.

§ 2

Poleca się pracownikom izby wykonywanie ustalonych czynności określonych w umowie
o pracę poza siedzibą Biura Izby na zasadzie „pracy zdalnej”.

§ 3

1. Zaleca się maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Biurem Izby.
2. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji zaleca się wykorzystywanie
korespondencji e-mailowej i kontaktów telefonicznych.

§ 4

Wyznacza się następujące godziny pracy biura w Izbie. Dyżury będą odbywały się w Pn, Śr,
Czw, Pt od godz. 9:00 do 14:00 oraz wtorek od godz. 12:00 do 18:00.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania, w zależności od
rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Prezes K-PIL-W
lek. wet. Maciej Bachurski

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved