Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Rada Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
oraz Koło Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILW

z głębokim żalem zawiadamiają,

że dnia 24 kwietnia 2021 r. zmarł nestor sępoleńskiej służby weterynaryjnej -

lekarz weterynarii Ignacy Kukawski lat 92

długoletni kierownik PZLZ w Więcborku ( 1954 – 1990 )
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Rada Okręgowa oraz Koło Seniorów
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved