Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Szkolenie odwołane (23. 06)

Dzień dobry
Ze względów organizacyjnych (konieczność wyjazdu prelegentki) nie możemy przeprowadzić jutrzejszego szkolenia on-line. Jednocześnie
zapraszamy członków KPILW na szkolenie on-line w piątek 24. 06. 2022 o  godzinie 18, w trakcie którego przedstawiony zostanie wykład

Czym jest Bisfenol A i jaki ma wpływ na zdrowie psów i kotów

Wykład poprowadzą dr n. wet. Krystyna Makowska i prof. dr hab. Andrzej
Rychlik z Katedry Diagnostyki Klinicznej Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

LINK DO SPOTKANIA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b6d455e72c4463b565d58d1b6852b5%40thread.tacv2/1655878437337?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%221271d22a-b9d8-482b-a910-66e3565e6055%22%7d
 

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved