Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Projekt rozporządzenia warunków wynagrodzenia za wykonane czynności lek. wet

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
>> do pobrania

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved