Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Z żalem zawiadamiamy...

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 3 stycznia 2023 r. zmarła

dr. n. weterynaryjnych Krystyna Romaniuk lat 92

długoletni pracownik bydgoskiego Oddziału Instytutu Weterynarii w Puławach,
autorka wielu prac naukowych z zakresu zwalczania gruźlicy bydła oraz diagnostyki  chorób wymienia.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek  dnia  9 stycznia o godz. 12.30
na cmentarzu parafii Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel przy ul Tańskich ( Prądy)

Nestorkę zawodu lekarsko - weterynaryjnego żegnają Prezes i Rada Okręgowa Kujawsko - Pomorskiej izby Lekarsko - Weterynaryjnej oraz Koleżanki i Koledzy lekarze weterynarii z Koła Seniorów

 

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved