Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Informacja - Składka Członkowska

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1/2023 z dnia 23.04.2023r. podjętą podczas XIII Okręgowego Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
od miesiąca czerwca 2023r. ulega zmianie wysokość miesięcznej składki członkowskiej, która wynosić będzie 60,00 zł.

 

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved