Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Konkurs Literacki

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii”

Koleżanki i Koledzy ! - Do piór! Do klawiatur!

Opiszmy co nas cieszy, śmieszy, boli.
Prace nadsyłamy na adres:
konkurs@milw.pl

*Regulamin wraz z załącznikami (LINK)
https://milw.pl/pdf/konkursliteracki2023.pdf

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved