Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

[19.06.2024] Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Rosji i Białorusi


Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Rosji i Białorusi

Szczegóły w załączniku >> do pobrania[19.06.2024] Pismo w sprawie promowania Systemu QMP


W związku z rozwojem Systemu QMP (Quality Meat Program) do którego zgodnie ze Standardami Systemu QMP (Wydanie VII) obowiązującymi od dnia 01.01.2024 r.
mogą przystępować również posiadacze bydła ras mlecznych oraz bydła w typie kombinowanym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie lekarzom weterynarii prośby dotyczącej promowania ww. możliwości.

Szczegóły w załączniku >> do pobrania[19.06.2024] Posiedzenie Rady


Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, że najbliższe Posiedzenie Rady odbędzie się 27.06.2024r. o godzinie 18:00.
Dokumenty i wnioski do Rady przyjmowane będą do dnia 25.06.2024r.[13.06.2024] KEXXTONE 32,4 G - ZAWIESZENIE POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I WYCOFANIE Z OBROTU


Firma Elanco w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wystosowała komunikat dotyczący zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i wycofanie wszystkich serii produktu Kexxtone z obrotu.
Szczegóły w załączniku >> do pobrania[04.06.2024] Komunikat dot. otrzymywania "Życia Weterynaryjnego"


Komunikat dot. otrzymywania "Życia Weterynaryjnego"
Szczegóły w załącznikach:
ŻYCIE WETERYNARYJNE >> do pobrania
DEKLARACJA >> do pobraniaWybierz stronę: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved