Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

WYBORY KORESPONDENCYJNE


WYBORY KORESPONDENCYJNE

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji organów Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy oraz trwającą pandemią uniemożliwiającą przeprowadzenie wyborów w tradycyjny sposób, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna  w dniu 21.01.2021 r. podjęła uchwałę nr 70/2021/VII  w sprawie regulaminu do wyborów organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów.

Na jej podstawie Rada Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła w dniu 04 marca 2021 roku uchwałę nr 208/VI/2021 w sprawie regulaminu
wyborów korespondencyjnych w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Wybory korespondencyjne odbędą się w dwóch etapach:
•    Etap I – zgłaszanie kandydatur na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i Zjazdy Sprawozdawcze
•    Etap II – głosowanie na delegatów

W dniu 08 marca 2021 roku rozpoczyna się wysyłka dokumentów do wszystkich członków KPILW wykonujących zawód na terenie tut. Izby lub niewykonujących zawodu ale zamieszkałych na tym terenie.


Korespondencja kierowana jest listem poleconym i zawiera:
-    informację dotyczącą Etapu I wyborów (do pobrania) >> do pobrania
-    formularz zgłoszeniowy kandydata na delegata (do pobrania) >> do pobrania
-    kopertę zwrotną do nieodpłatnego odesłanie formularza zgłoszeniowego kandydata   do KPILW

Poniżej zamieszczamy uchwały podjęte przez tut. Radę dotyczące wyborów korespondencyjnych.
-    Uchwala w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia wyborów delegatów  oraz terminów ich odbywania się >> do pobrania
-    Regulamin wyborów korespondencyjnych >> do pobrania
-    Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej >> do pobrania Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące choroby wywoływanej przez nicienie z rodzaju Thelazia


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące choroby wywoływanej przez nicienie z rodzaju Thelazia
Szczegóły w załączniku >> do pobrania

 Informacja


W dniu 12.02.2021r. biuro K-PIL-W będzie czynne do godziny 12.00Pismo Prezesa KPILW w sprawie szczepień lekarzy weterynarii związanych z epidemią COVID-19


Pismo Prezesa KPILW w sprawie szczepień lekarzy weterynarii związanych z epidemią COVID-19
Szczegóły w załączniku >> do pobraniaZarządzenie Prezesa K-PIL-W


Zarządzenie Prezesa K-PIL-W
Szczegóły w załączniku >> do pobraniaWybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved