Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Informacja dla Kandydatów

Starających się o przyjęcie do Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Od 1.06.2023r. obowiązuje wpisowe w wysokości 300,00 zł

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu:
- odpis dyplomu ukończenia uczelni
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
- ksero dowodu osobistego
- karta zgłoszenia
- oświadczenie o zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz oświadczenie, że w pełni korzysta się z praw publicznych

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved