Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Obowiązek informowania o zmianach regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt

Kujawsko Pomorska Rada Lekarsko- Weterynaryjna przypomina ,że zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany zgłosić Okręgowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do tego zakładu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji i dotyczące danych podlegających ujawnieniu w ewidencji, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.
O zmianach w regulaminie zakładu leczniczego dla zwierząt podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany każdorazowo w terminie 30 dni od dnia ich wprowadzenia powiadomić Okręgową Radę Lekarsko Weterynaryjną.
Wzór powiadomienia o zmianie regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt znajduje się na stronie Kujawsko Pomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w zakładce Dokumenty do rejestracji

Załącznik >> do pobrania

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved