Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Wysokość składki miesięcznej

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Bydgoszczy informuje, że na Zjeździe Lekarzy Weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 14.04.2018r. została podjęta Uchwała nr 1/2018 w sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej w Kujawsko – Pomorskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej od dnia 01.05.2018r. do 31.05.2021r. Ustala się składkę miesięczną w wysokości 50 złotych od każdego członka Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved