Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Uchwała 69-2021-VII dot. zmiany uchwały ws. pieczątki


Uchwała 69-2021-VII dot. zmiany uchwały ws. pieczątki

Szczegóły w załączniku >> do pobrania

UCHWAŁA Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii - tekst jednolity

Szczegóły w załączniku >> do pobraniaUbezpieczenie - informacja.


Informujemy, że od dnia 27.03.2020r. Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Bydgoszczy zawarła ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii na sumę 50.000,00 zł. Istnieje możliwość indywidualnego podwyższenia sumy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz dodatkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia. Jeżeli wyrazicie Państwo chęć dodatkowego ubezpieczenia należy pobrać druk (druk jest dostępny w zakładce „ubezpieczenie OC”) i złożyć go droga mailową do ubezpieczyciela na adres: agata.lukowska-piskorska@mentor.pl Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce „UBEZPIECZENIE OC”KOMUNIKAT


Ważna informacja dla lekarzy weterynarii prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt. Szczegóły w załączniku >> do pobrania <<Informacja dla lekarzy weterynarii prowadzących ZLdZ


Od 1 maja 2019 r. obowiązuje rozporządzenie ( Dz.U. 2019 poz. 816) w sprawie kas rejestrujących. Z rozporządzenia wynika że wszystkie kasy fiskalne muszą mieć obowiązkowo zaprogramowane cztery stawki VAT, co oznacza, że należy zgłosić się do serwisu obsługującego kasę fiskalną i zlecić wprowadzenie właściwych stawek. Ostateczny termin na zmianę upływa w dniu dzisiejszym.Obowiązek informowania o zmianach regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt


Kujawsko Pomorska Rada Lekarsko- Weterynaryjna przypomina ,że zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany zgłosić Okręgowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do tego zakładu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji i dotyczące danych podlegających ujawnieniu w ewidencji, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.
O zmianach w regulaminie zakładu leczniczego dla zwierząt podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany każdorazowo w terminie 30 dni od dnia ich wprowadzenia powiadomić Okręgową Radę Lekarsko Weterynaryjną.
Wzór powiadomienia o zmianie regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt znajduje się na stronie Kujawsko Pomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w zakładce Dokumenty do rejestracji

Załącznik >> do pobraniaWybierz stronę: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved