Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Informacja dla lekarzy weterynarii prowadzących ZLdZ


Od 1 maja 2019 r. obowiązuje rozporządzenie ( Dz.U. 2019 poz. 816) w sprawie kas rejestrujących. Z rozporządzenia wynika że wszystkie kasy fiskalne muszą mieć obowiązkowo zaprogramowane cztery stawki VAT, co oznacza, że należy zgłosić się do serwisu obsługującego kasę fiskalną i zlecić wprowadzenie właściwych stawek. Ostateczny termin na zmianę upływa w dniu dzisiejszym.Obowiązek informowania o zmianach regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt


Kujawsko Pomorska Rada Lekarsko- Weterynaryjna przypomina ,że zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany zgłosić Okręgowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do tego zakładu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji i dotyczące danych podlegających ujawnieniu w ewidencji, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.
O zmianach w regulaminie zakładu leczniczego dla zwierząt podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany każdorazowo w terminie 30 dni od dnia ich wprowadzenia powiadomić Okręgową Radę Lekarsko Weterynaryjną.
Wzór powiadomienia o zmianie regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt znajduje się na stronie Kujawsko Pomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w zakładce Dokumenty do rejestracji

Załącznik >> do pobraniaWAŻNE


Na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej znajdują się opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii wzory oświadczeń dotyczących zwierząt poddawanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią.Recepty na produkty lecznicze „Rpw”


Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Bydgoszczy informuje, że w dniu 13 września 2018r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept(Dz.U. z 2018r., poz. 1773). Szczegóły w załącznikach:

1. Recepty na produkty lecznicze Rpw >>do pobrania

2. Wniosek >>do pobraniaUchwała KRL-W


Uchwała KRL-W w sprawie wprowadzenia obowiązku informacyjnego kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt. Szczegóły w załączniku >>do pobraniaWybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved