Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Wyrazy głębokiego współczucia

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko – Weterynaryjna w Bydgoszczy

z żalem zawiadamia, że zmarł
śp. Jarosław Pastuszyński
lekarz weterynarii


Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego

Składają
Prezes i Rada Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved