Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance lek. wet. Barbarze Józefowicz
z powodu śmierci mamy
składa
Prezes i Rada Kujawsko –Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Bydgoszczy

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved