Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Koledze lek. wet. Jerzemu Osowskiemu
z powodu śmierci żony
składa
Prezes i Rada Kujawsko –Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Bydgoszczy

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved