Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Z żalem zawiadamiamy

Z żalem zawiadamiamy , że dnia 8 czerwca 2021 r. zmarł nasz Kolega
lekarz weterynarii Władysław Świderski lat 97
Nestor włocławskiej służby weterynaryjnej, długoletni zasłużony pracownik administracji
weterynaryjnej w województwach bydgoskim i włocławskim.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 19 czerwca na cmentarzu we Włocławku po mszy św. w
kościele koło parku Łokietka w p.w. Zbawiciela o godz. 10-tej

Żonie i najbliższej Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składa :
Prezes i Rada Okręgowa KPILW
oraz Koleżanki i Koledzy z Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILW

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved