Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Z żalem zawiadamiamy

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 11 października 2021 r. zmarł po długiej
chorobie


lekarz weterynarii Mirosław Kochanek lat 73
związany przez cały okres pracy zawodowej jako ordynator, kierownik
PZLZ, oraz lekarz wolnej praktyki z Łasinem w pow. grudziądzkim.

Żonie i najbliższej Rodzinie wyrazy głębokiego
współczucia składają Prezes , Rada Oddziałowa
Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
oraz Koło Seniorów Lekarzy Weterynarii

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved