Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Z żalem zawiadamiamy


Z żalem zawiadamiamy , że dnia 8 czerwca 2021 r. zmarł nasz Kolega
lekarz weterynarii Władysław Świderski lat 97
Nestor włocławskiej służby weterynaryjnej, długoletni zasłużony pracownik administracji
weterynaryjnej w województwach bydgoskim i włocławskim.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 19 czerwca na cmentarzu we Włocławku po mszy św. w
kościele koło parku Łokietka w p.w. Zbawiciela o godz. 10-tej

Żonie i najbliższej Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składa :
Prezes i Rada Okręgowa KPILW
oraz Koleżanki i Koledzy z Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILWZ żalem zawiadamiamy


Z żalem zawiadamiamy, że dnia 7 czerwca br. zmarł w Olsztynie w wieku 93 lat
prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
honorowy członek naszego Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii.

Profesor był związany z naszym województwem , pracując jako lekarz weterynarii w latach 1954 –
1967 w powiatach Tuchola i Wąbrzeźno. Od roku 1967 poświęcił się pracy naukowej. Był długoletnim
pracownikiem naukowym w Katedrze Mikrobiologii Weterynaryjnej na Wydziale Weterynaryjnym ART w Olsztynie.


Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają
Koleżanki i Koledzy z Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILWWyrazy głębokiego współczucia


Wyrazy głębokiego współczucia
Koledze lek. wet. Jerzemu Osowskiemu
z powodu śmierci żony
składa
Prezes i Rada Kujawsko –Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w BydgoszczyWyrazy głębokiego współczucia


Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance lek. wet. Barbarze Józefowicz
z powodu śmierci mamy
składa
Prezes i Rada Kujawsko –Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w BydgoszczyZ głębokim żalem zawiadamiamy


Rada Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
oraz Koło Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILW

z głębokim żalem zawiadamiają,

że dnia 24 kwietnia 2021 r. zmarł nestor sępoleńskiej służby weterynaryjnej -

lekarz weterynarii Ignacy Kukawski lat 92

długoletni kierownik PZLZ w Więcborku ( 1954 – 1990 )
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Rada Okręgowa oraz Koło Seniorów
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-WeterynaryjnejWybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved