Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

O Izbie Lekarsko Weterynaryjnej

1. Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:


- Maciej Bachurski


2. Członkowie Rady KPILW.


- Dąbrowska Jolanta – V-ce Prezes
- Dąbrowski Jarosław – V-ce Prezes
- Fafiński Stefan – V-ce Prezes
- Zuchniak Iwona - Sekretarz
- Domagalski Andrzej- Skarbnik K-PIL-W
- Andryszak Sławomir- Członek Prezydium
- Tyborski Ryszard
- Grzeczka Zenon
- Judek Jacek
- Młynarek Wojciech
- Dobosz Urszula
- Nadolna Hanna
- Szczerbiak Włodzimierz
- Łukaszewicz Krzysztof
- Choszczewski Andrzej
- Głowacka Hanna
- Kurnik Krzysztof
- Plewa Stanisław
- Czekalska-Kaźmierska Roma
- Mikołajczak Wiesława Bogumiła2. Komisja Rewizyjna


- Gadomski Zygmunt
- Czerkawska-Tyborska Magdalena
- Gaworska – Raszczyk Katarzyna


3. Członkowie Sąd KPILW


- Pułkownik Piotr – Przewodniczący Sądu
- Sobolewski Jarosław – V-ce Przewodniczący
- Urbanowski Mariusz – V-ce Przewodniczący
- Baran Małgorzata
- Nowacki Adam
- Dudzik Grzegorz
- Sawoszczuk Grzegorz
- Kwiatkowski Jacek
- Nowakowski Andrzej
- Kotewicz Piotr
- Bachanek Krzysztof
- Walentynowicz Krzysztof


4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej :


- Andrzej Klimowski


5. Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej :


- Braczykowski Michał
- Brążkiewicz Marcin
- Sapierzyńska Beata
- Sokołowska Hanna
- Ciorga Marcin
- Krajewski Krzysztof
- Szcześniak Piotr
- Dubowski Leszek
- Mańkowski Leszek


6. Delegaci na Zjazd :


- Bachurski Maciej
- Domagalski Andrzej
- Dąbrowska Jolanta
- Dymek Jerzy
- Judek Jacek
- Gadomski Zygmunt
- Klimowski Andrzej
- Fafiński Stefan
- Grzeczka Zenon
- Andryszak Sławomir
- Dąbrowski Jarosław
- Zuchniak Iwona
- Klusek Konstanty
- Szczerbiak Włodzimierz
- Pułkownik Piotr
- Kurnik Krzysztof
- Plewa Stanisław
- Knaflewski Bogusław
- Gaworska – Raszczyk Katarzyna
- Borowski Andrzej

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved