Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Przepisy i informacje ogólne dotyczące paszportów dla zwierząt

WAŻNY KOMUNIKAT - WYSTAWIANIE PASZPORTÓW

KOMUNIKAT Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2017 r.

Komunikat do pobrania >>ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003
>> do pobrania

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013
>> do pobrania

Uchwała KRL-W w sprawie zmiany uchwały KRL-W z dnia14 czerwca 2016r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących
>> do pobrania
Załącznik do uchwały KRLW Nr 26/2018/VII z dnia 14 czerwca 2018 r. >> do pobrania

WAŻNY KOMUNIKAT - WYSTAWIANIE PASZPORTÓW

Nowa opłata za wydanie paszportu od 24 października 2015r.

W dniu 9 października 2015r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, od 24 października 2015r. (sobota) wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wynosi 70 zł, zaś koszt paszportu 30 zł, razem 100 zł za wydanie paszportu, poniżej treść rozporządzenia. (red.)


Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.
Załączniki do pobrania:

Szanowni Państwo, W związku z powtarzającymi się pytaniami na temat zasad szczepienia przeciwko wściekliźnie przemieszczanych zwierząt towarzyszących, uprzejmie informuję, że szczepienie przeciwko wściekliźnie uznaje się za ważne, jeżeli zostało ono przeprowadzone po zidentyfikowaniu zwierzęcia. Pełna informacja na ten temat wraz z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem Głównego Inspektoratu Weterynarii: http://www.wetgiw.gov.pl/files/4079_Szczepienie-przeciwko-wsciekliznie.pdf

1. www.vetpol.org.pl - Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna 2. www.wetgiw.gov.pl - Główny Inspektorat Weterynarii
Pliki do pobrania:

INSTRUKCJA DLA LEKARZY WETERYNARII WYDAJĄCYCH PASZPORTY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH>
* Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Polski>>
* Przemieszczanie zwierząt towarzyszących do Polski>>

Proponowany sposób zaksięgowania opłaty z tytułu wydania paszportu dla przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Metody znakowania zwierząt domowych, przemieszczanych o charakterze niehandlowym pomiędzy krajami Unii Europejskiej

Wydawanie Paszportów

Wydawanie paszportów
W związku z Rozporzadzeniem Parlamentu i Rady /UE/ Nr 576/2013 z dnia 12.06.2013 w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji /UE/Nr 577/2013 z dnia 28.06.2013 lekarze weterynarii, którzy zechcą uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą spełnić następujące warunki:

- posiadać prawo wykonywania zawodu,
- prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt
- mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie
- posiadać czytnik mikrochipów
- znać przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym.


Lekarze weterynarii spełniający powyższe warunki muszą złożyć w Okręgowej Izbie Lekarsko- Weterynaryjnej Wniosek o zarejestrowanie swojej osoby i zakładu leczniczego dla zwierząt w rejestrze osób uprawnionych do wydawania paszportów. Wniosek można przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną. Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zarejestruje lekarza i zaopatrzy odpłatnie w druki paszportów w kwocie 30 PLN za sztukę. Druki sprzedajemy w pakietach po 5 sztuk (5,10,15...). Paszporty należy odebrać osobiście lub po uzgodnieniu telefonicznym poprosić o przesłanie pocztą za zaliczeniem pocztowym.Lekarz weterynarii wystawiający paszport jednocześnie wypełnia dołączony do paszportu druk z danymi zwierzęcia i właściciela zwierzęcia, któremu wydaje paszport. Lekarz wystawiający paszport pobiera od właściciela opłatę za wystawiony paszport w kwocie 100 PLN brutto. Opłata nie zawiera kosztów szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie oraz kosztów oznakowania zwierzęcia

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved