Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

X Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z siedzibą w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r. o godz.11°°,
w Restauracji „Telimena” w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 15Projekt apelu na Zjazd nie przyjęty z powodu braku kworum


1. Apel nr 1/2019/Z


2. Uchwała nr 1/2019/Z


Regulamin Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej


3. Stanowisko nr 1/2019/Z


PROGRAM ZJAZDU 2019


REGULAMIN ZJAZDU 2019


Sprawozdanie Prezesa Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 10 maja 2019 roku


Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy za okres od 15 kwietnia 2018 roku do 11 maja 2019 roku.


Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved