Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

XII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej1. Termin i miejsce zjazdu:
XII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej odbędzie się 05.06.2022r. o godz. 11:00 w Restauracji „Telimena” w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 15

Regulamin zjazdu

Program Zjazdu

Delegaci na Zjazd
1 Sprawozdanie Prezesa KPILW

2 Sprawozdanie Rzecznika KPILW

3 Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu

4 Protokół Komisji Rewizyjnej

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved