Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

XIV Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej1. Termin i miejsce zjazdu:
XIV Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 21.04.2024r. o godz. 11:00 w Restauracji „Telimena” w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 15

Regulamin zjazdu

Program Zjazdu


2. SPRAWOZDANIE:

Sprawozdanie Prezesa KPILW

Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej


3. PROJEKT UCHWAŁ:

1. Projekt uchwały nr 1

2. Projekt uchwały nr 2

3. Załącznik do projektu uchwały nr 2

4. Projekt uchwały nr 3

5. Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 3

6. Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr 3

7. Projekt uchwały nr 4

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved